Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük honlapunkon!

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XII. kerületi Tagintézményében a logopédiai csoport feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése, a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozások végzése.

Szakszolgálatunk a megkésett, akadályozott beszédfejlődés, artikulációs és kommunikációs zavarok, olvasás-írás-számolási zavarok prevenciója, orrhangzósság, hangképzési rendellenességek, nyelvlökéses nyelés, hadarás, dadogás, korrekciójával foglalkozik. A kerület óvodáiba, iskoláiba kijárva, valamit a logopédiai központban ambulánsan biztosítja a XII. kerületi lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, illetve a XII. kerület nevelési-oktatási intézményeibe járó gyermekek logopédiai ellátását.

Küldetésünk, hogy a kommunikáció optimális szintre emelésével biztosítjuk a beszédhibás gyermek személyiségének töretlen fejlődését, az egyén célkitűzéseinek megvalósulását, az optimális szocializációt, a sikeres habilitációt, illetve rehabilitációt.

Fel↑