állatok


Játék célja: Egy-egy beszédhang rögzítése.

Résztvevők: 1-5 fő

Játék menete: A gyermek választ magának egy táblát, s leszedi róla az állatokat, illetve a katica esetében a pöttyöket, a bagolynál a tollakat. A felnőtt a rögzítési sorrendnek megfelelően mondja a gyermeknek a rögzíteni kívánt hangkapcsolatot, s amennyiben a gyermek helyesen ejtette felragaszthat egy állatot, pöttyöt, tollat a táblájára.

Variációk:

  1. Meghatározzuk a gyermeknek, hogy hová kell tennie az adott állatot/tollat stb. A felső sorba, a jobb oldali fa alá. Ebben az esetben a síkbeli tájékozódást is fejlesztjük.
  2. Amennyiben a grammatika fejlesztése a cél, a gyermektől elvárjuk, hogy rakja a megfelelő helyre az adott tárgyat, illetve a hol? Hová? Honnan? kérdésre is választ várunk.
  3. Sorozatinstrukció elhangzása után a gyermek több részfeladatból álló tevékenységet hajt végre.


Fejlesztési cél:

  • beszédhangok rögzítése
  • síkbeli tájékozódás fejlesztése
  • grammatika fejlesztése
  • relációs szókincs bővítése
  • számfogalom kialakítása
  • szeriális észlelés fejlesztése
  • verbális memória fejlesztése

Fel↑