épületek1. A játék kellékei:
– 3 db tábla
– 2 db dobókocka
– korong/zizi/maci (gabonapehely)

2. Fejlesztési területei:
– vizuális differenciálás fejlesztése
– bal – jobb differenciálása (síkban)
– vizuális figyelem fejlesztése
– koncentráció fejlesztése

3. Korosztály:
5-8,9 éves korig

4. Játék menete:
1. Mindenki választ magának egy táblát.
2. Eldöntjük, hogy ki lesz az első (kiszámolóval; kő-papír-ollóval; mindenki elmondja, hány éves
és a legfiatalabb kezdi, vagy a legöregebb...).
3.Az első játékos dob.
Jól megnézzük mind a két kockát, és a tanár verbális segítsége után (pl. Ennek a háznak balra száll a
kéményből a füst és ovális az ajtaja.) mindenki megnézi, hogy az ő tábláján található-e ez a ház.
Akinek megegyezik a háza a kidobottakkal, az tehet rá egy korongot/zizit/macit.
4. A következő játékos is dob és így folytatódik a játék addig,amíg valakinek minden háza „foglalt”
nem lesz.
5. A győztes megeheti az összes zizit/macit ami a házain van, a többiek csak egyet.

5. Megjegyzés
Fontos a játék előtt a téri tájékozódás fejlesztése, megalapozása térben és síkban is. Hiszen itt nem
csak ezt a területet fejlesztjük, hanem összekötjük a vizuális differenciálással. Minden játék előtt
tisztázzuk a bal és jobb oldal fogalmát, illetve együtt megkeressük a táblák bal oldalán található kis
szíveket. Elmondjuk, hogy ez a szív, melyik oldalt jelöli.
A tanár minden dobás alkalmával „kihangosítja” a dobottakat, ez leginkább »balra-jobbra-fel«
kiírások esetében indokolt és fontos is.1. A játék kellékei:
– 3 db. tábla
– kártyák
– korongok
– dobókocka

2. Fejlesztési területei:
– vizuális figyelem fejlesztése
– vizuális differenciálás
– bal-jobb irányok differenciálása
– beszédértés/mondatértés fejlesztése
– olvasási készség fejlesztése
– koncentráció fejlesztése

3. Korosztály:
8,9 éves kortól

4. Játék menete
1. Mindenki választ magának egy táblát.
2. Eldöntjük, hogy ki lesz az első (aki nagyobbat dob a dobókockával).
3.Az első játékos húz egy kártyát.
A kártyán lévő információt, vagy a tanár olvassa fel vagy a diák olvassa el, hangosan. A kártyán
írottaknak megfelelő házra, a ház „tulajdonosa” tehet egy korongot.
4. A következő játékos is húz egy kártyát és így folytatódik a játék addig,amíg valakinek minden
háza „foglalt” nem lesz.
5. A győztes egy nyomdával többet kap az óra végén.

5. Megjegyzés

A játék csak olyan gyerekekkel játszható, akik már tudnak olvasni. Az esetben, ha a tanár olvassa az
instrukciókat a beszédértésen van a hangsúly, nem az olvasásértésen.


A kártyákon lévő leírások:

Két ajtaja van.
A ház fala fehér. Az ajtó kerek.
A ház ajtaja kerek és nem fehér.
Négy ablaka van. A ház fala fehér.
Három ablaka van. A füst jobbra száll.
Három ablaka van. Az ajtaja szögletes.
Az ajtaja szögletes. A füst felfelé száll.
Hatnál kevesebb ablaka van. A füst balra száll.
A ház fala sárga. A füst balra száll a kéményből.
Hat ablaka van. A füst jobbra száll a kéményből.
Három ablaka van. A füst balra száll a kéményből.
A hát fala nem fehér, nem kék. Három ablaka van.
A ház falát zöldre festették. Az ajtó nem szögletes.
Két rácsos ablaka van. Az ajtaja szögletes. A ház fala zöld.
Hat ablaka van. Kéménye baloldalon áll. A füst jobbra száll.
Két ablaka van. A ház fala nem fehér. A kéménye nem füstöl.
Két ablaka van. A füst balra száll a baloldalon álló kéményből.
Az ajtaja szögletes. A füst balra száll a jobb oldalon álló kéményből.
Nem füstöl a jobb oldalon álló kémény és háromnál több ablaka van.
A füst felfelé száll a baloldalon álló kéményből. Az ajtó nem szögletes.
Az ajtaja szögletes. Négy ablaka van. Kéményéből a füst nem jobbra száll.
A füst felfelé száll a jobb oldalon álló kéményéből. Kettőnél több ablaka van.
Kettőnél több ablaka van. A füst felfelé száll a kéményből. Az ajtaja szögletes.
Három ablaka van. Az ajtaja kerek. A füst balra száll a baloldalon álló kéményéből.
Kettőnél több ablaka van. A kéménye nem balra áll. Az ajtaja szögletes és nem fehér.
Két ablaka van. Az ajtaja nem kerek. Az ablakai nem rácsosak. A füst se balra, se jobbra nem száll.

Fel↑