Iharos Csilla


2017-ben végeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon, ahol logopédia szakon gyógypedagógus diplomát szereztem.

Már a tanulmányi éveim előtt foglalkoztam gyerekekkel: önkéntesként dolgoztam a Kék Vonal gyerekeket segítő szervezetnél. Logopédusként a Németvölgyi Általános Iskola logopédiai osztályaiban kezdtem dolgozni, majd két évig a Zölderdő Óvodában végeztem a beszédfejlődési nehézséggel küzdő gyerekek ellátását. Itt hasznos tapasztalatokra tettem szert a beszédindításban, az artikulációs terápiában, a vizuomotoros koordináció fejlesztésében, az iskolába menő gyerekek diszlexia és diszkalkulia prevenciójában. 2020 szeptemberétől vagyok tagja a XII. kerületi Szakszolgálat logopédiai csapatának.

Nagyon szeretek gyerekekkel, gyerekek között dolgozni. Hiszem, hogy a logopédiai fejlesztés csak játékba, cselekvésbe, mozgásba ágyazottan tud hatékonyan megvalósulni. A terápia során az egész személyiség fejlesztése a célom, a kiemelkedő területek megerősítésével az önbizalom növelése, ami aztán visszahat a fejlesztendő területek fejlődésére.

Fel↑