KétnyelvűségA kétnyelvűség nehezen meghatározható fogalom. Több definíciója létezik, melyek más-más jellemzőt hangsúlyoznak. Általánosságban kétnyelvűnek tekintjük azt a személyt, aki a mindennapokban a beszédhelyzetnek megfelelően rendszeresenhasználja mindkét nyelvet.

Nyelvi jellemzők

A kétnyelvű személy nyelvhasználatának jól körülhatárolható jellemzői vannak. Gyakori, hogy a beszélő az egyik nyelv használata közben a másik nyelvből vesz át elemeket, szabályokat, struktúrákat. Ez jelentkezhet pl.beszédritmusban, intonációban, hangképzésben (ez okozza a szokatlan akcentust), de előfordulhat az is, hogy szavakat, kifejezéseket, esetleg nyelvtani struktúrákat vesz át, amely hibákhoz vezethet.

Kisgyermekeknél megfigyelhető, hogy egy kijelentésen belül többször is keverik a nyelveket, mert az egyik nyelv ismerete hiányos, ezért a másikra támaszkodnak. Ha ez három éves korra nem tűnik el, feltétlenül forduljunk logopédushoz. Megelőzéséhez fontos, hogy a gyermek környezetében élő felnőttek szétválasszák a nyelveket, vagyis egy személy konzekvensen mindig ugyanazon a nyelven kommunikáljon a gyermekkel, akkor is, ha a gyermek a másik nyelven válaszol (egy személy-egy nyelv elve).

Kétnyelvűség és nyelvi zavarok

A kétnyelvűség önmagában nem vált ki nyelvfejlődési zavart. Számos előnnyel jár, melyet a média és a kora gyermekkori idegennyelv-tanítással foglalkozó intézmények előszeretettel hangsúlyoznak. Sajnos azonban kevés szó esik arról, hogy a kétnyelvűség negatívan is hathat a nyelvi fejlődésre. Abban az esetben beszélünk negatív hatásról, ha bizonyos kedvezőtlen faktorok jelenléte miatt a gyermekben eleve megvan a hajlam a nyelvi zavarok kialakulására és a kétnyelvűség ezt a hajlamot felerősíti. Kedvezőtlen faktor pl. a fejlődés elmaradása motoros, emocionális és szenzomotoros területen; gyenge hangdifferenciálási képesség ép hallás mellett; kevés nyelvi input mindkét nyelven; a gyermek környezetében élők keverve használják a nyelveket vagy ők maguk sem beszélik jól a nyelvet.

Hogyan vehetjük észre, ha a kétnyelvű gyermeknél nyelvfejlődési zavar áll fenn?

  • Mindkét nyelvben hibás a raghasználat, a szórend, hiányoznak mondatrészek
  • Szűk a szókincs
  • 3 éves kora után is keveri a nyelveket
  • Torzít, kihagy vagy más hangokkal cserél egy vagy több hangot, ezért beszéde nehezen érthető
  • Nem érti az absztrakt fogalmakat, nehézkes a szövegértése, nem érti az összefüggéseket, nem képes a lényegkiemelésre
  • Nem tudja követni a kommunikációt, nem képes adekvát válaszokat adni

Tanácsok szülőknek

  • A nyelvkeverés elkerülése érdekében tartsa be „egy személy – egy nyelv” elvet
  • Mindkét nyelven egyformán érje nyelvi inger a gyermeket
  • Ne beszéljen olyan nyelven a gyermekkel, ami nem az anyanyelve
  • Ha a gyermek 3 éves kora után is keveri a nyelveket vagy mindkét nyelvben nyelvfejlődési zavarra utaló tüneteket produkál, forduljon logopédushoz

Fel↑