Kiss Zita


Tanulmányaim befejezése után először az egészségügyben helyezkedtem el, ahol alkalmam adódott gyermekekkel és felnőttekkel egyaránt dolgozni, a beszédkórképek széles skáláját megismerni, igazi szakmai kihívásoknak részese lenni. Érdeklődésem középpontjába a különböző agyi történések következtében fennálló beszédzavarok kerültek, így tanulmányaimat tovább mélyítettem ezen a területen.
2015-ben a BME Mérésmetodikai, minőségbiztosítási és szakértői képzésén sikeres pedagógus szakvizsgát tettem.

2010 szeptemberétől vagyok a logopédus csapat tagja és szerencsésnek érzem magam, hiszen lehetőségem van sokféle esettel, értékes szakemberekkel együtt dolgozni.

A foglalkozások során alapvetőnek tartom, hogy a beszédkorrekciót harmonikus, többoldalú fejlesztés, kreativitás és egyéni odafigyelés kísérje végig. Hiszem, hogy tanulni, tanítani csak jókedvűen lehet, így a humor, a változatosság kitüntetett tanácsadóim, állandó résztvevői a foglakozásoknak.
Hálás vagyok, hiszen egy végtelen kincsestárból: a gyermekek szeretetéből, derűjéből, egyediségéből, a fejlődés észleléséből töltekezem.

Fel↑