Molnár Zsófia


A Kaposvári Egyetemen kaptam kézhez diplomámat, ahol logopédia szakirányon végeztem 2019 júniusában.
Immár a logopédiai team tagjaként, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XII. kerületi Tagintézményében kezdhetem meg hivatásom, ahol nagyszerű kollégák támogatását élvezhetem pályám megkezdését illetően.

Ellátási körzetembe a Normafa Óvodába járó kisgyerekek tartoznak, azonban a Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskola tanulóinak fejlesztésébe is besegítek.
Tanításfilozófiámat tekintve a legfontosabb, hogy képes legyek közvetlen köteléket kialakítani leendő tanítványaimmal, ugyanis meggyőződésem, hogy ez alapjául szolgálhat a bizalmi légkör kialakításának, melyben nyugodt körülmények között, együttműködve folyhat a terápia.
A foglalkozások megtervezésénél minden esetben ügyelek a játékos és kreatív feladatok bevonására, melyek komplexitása segíti, hogy a gyerekek kellemes hangulatban, szinte észrevétlenül fejleszthessék képességeiket.
A gyerekek felé nagy empátiával és türelemmel fordulok, szem előtt tartva az egyéni szükségleteket is.

Fel↑